NSB - Nationale Strijdersbond afdeling Hulste
hulste.info
skylinehulste
home
verenigingen
trefwoorden
Verenigingen in Hulste
NSB
Nationale Strijdersbond afdeling Hulste
tekst
De afdeling Hulste werd gesticht in 1926.

De NSB heeft als doel de fysieke en morele belangen van de oud-strijders te behartigen.
Na de tweede wereldoorlog steeg het aantal oud-strijders in Hulste tot meer dan 200 (de oud-strijders van de Eerste Wereldoorlog inbegrepen).

De bond heeft geen politieke of ideologische bindingen, is financieel autonoom. 7 maal per jaar krijgen de leden "Het Strijdersblad" toegestuurd; een maandblad over het reilen en zeilen van de NSB-Vlaanderen (de evenvoet in Wallonië is het FNC).

Meer in detail nu wat Hulste betreft:
In 1947 werd de bond herschikt, want er kwamen vele nieuwe oud-strijders bij (van WO2).
Meester Jozef Vercruysse was de grote bezieler. Hij was zelf krijgsgevangene en oud-strijder en heeft de NSB-Hulste grootgemaakt. 11 november was zijn dag en de grote feestdag van de oud-strijders.

Ieder jaar en nu nog steeds wordt in Hulste met enige luister 11 november* herdacht. Eerst wordt er een herdenkingsmis opgedragen in de parochiekerk in aanwezigheid van de politieke verantwoordelijken uit Hulste, oud-strijders, sympathisanten en enkele schoolkinderen. Op het dorpsplein aan het oorlogsmonument wordt een eerbetoon gehouden: er worden kransen neergelegd op de tonen van de Belgische hymne en De Vlaamse Leeuw. Tenslotte wordt op het erepark van de oud-strijders van beide wereldoorlogen, op de gemeentelijke begraafplaats, nog een kort eresaluut gebracht aan de 180 oud-strijders die er begraven liggen. Vervolgens biedt het stadbestuur van Harelbeke een receptie aan in het dorpshuis De Rijstpekker. Daarna is er een kaarting in hun lokaal café Oud Gemeentehuis. De kaarting wordt in goede banen geleid door bestuurslid Tony Guillemyn en de teerlingbak staat onder de hoede van Jacqueline Dubonnez..
Om klokslag 13 uur gaan zij aan tafel om er te genieten van een feestmaal. Het aperitief wordt gratis aangeboden door Peter Mesdag, de gastheer van 't Oud Gemeentehuis.
Daarna is er in de namiddag nog tijd om te keuvelen, te kletsen en te kaarten. ziedaar een beeld over een organisatie in Hulste die zolang zal blijven bestaan tot er geen oud-strijders meer zijn.

Meester Vercruysse, stichter en bezieler van de afdeling Hulste, stierf op 2 maart 1996 en liet een bloeiende NSB-afdeling achter.
De afdeling Hulste bestaat nog altijd en is toonaangevend in de regio, dank zij de inzet van een goed bestuur.

De bestuursleden:
Voorzitter:Gerard Spiessens (oud-strijder)
Algemene leiding: Sis Verschelde (zoon van een oud-strijder)
Vlaggendrager: Frans Denboot (zoon van een oud-strijder)
Helpers:
Jacqueline Debonnez (ex-cafébazin van oud-gemeentehuis): belangrijke hulp op 11/11:teerlingbak
Tony Guilemyn (zoon oud strijder): helpende hand doorheen het jaar en vooral chef kaarting op 11/11
Linda Verheye
Daniel Verschelde (broer van sis): ronddragen van correspondentie

De leden:
1 oud-strijder (97 jaar)
1 oorlogsvrijwilliger (90 jaar)
4 weduwen van oud-strijders
39 sympathisanten (meestal verwanten van oud-strijders of fans van het ideeëngoed)

Financieel:
Elk jaar een toelage van de stad harelbeke van 150 €
Opbrengst jaarlijkse kaarting en teerlingbak op 11/11
Doelstelling: zolang de 2 oud-strijders in leven zijn: hun belangen verdedigen en hen een waardig en vaderlands levensafscheid te geven.
Een herdenking en feest aanbieden elk jaar op 11/11
Uitgaven: een bloemenkrans bij elk overlijden van een oud-strijder
en uitgaven eigen aan 11/11 met de bedoeling een mooie mis en feestelijke dag te bezorgen.
Administeratiekosten eigen aan elke vereniging.

Zolang er in Hulste oud-strijders zijn zal er een NSB-afdeling bestaan en dit tot de laatste gestorven is.
Daarna houdt de NSB-Hulste er mee op
Maar 11/11 zal altijd blijven bestaan, maar misschien in een andere vorm (vb fusie met Harelbeke).

* 11 november 1918:
Een vrije dag waarop het einde van de twee Wereldoorlogen wordt herdacht.
In een treinwagon, die in het "Forêt de Compiègne" in Frankrijk stond, werd op 11 november 1918 de wapenstilstand gesloten, aan de Duitsers gedicteerd door de Franse maarschalk Ferdinand Foch, waarmee een eind kwam aan de Eerste Wereldoorlog.
De Tweede Wereldoorlog eindigt met de capitulatie van Duitsland op 8 mei 1945.

november 2015