| Home |


 | Weetjes
Uit het logboek van de bosseniers

Volgens het logboek van de bosseniers staat geschreven:

Op 10 mei 1940 wordt België binnengevallen door de Duitse troepen en moeten alle confraters met spijt in het hart hun schuttersactiviteit stopzetten.

Geweren
Heeft de schietstand schade geleden dan zijn de geweren, spijts bevel tot inleveren, toch bewaard gebleven dank zij de opoffering en durf van enkele confraters.

Bewaard geheim
In een zijstraat van de Blauwhuisstraat stond de woning van Gerard Vandenberghe-Vancoillie waar thans de gerenoveerde woning van confrater Theo Vanpaemel staat.
In die tijd stond daarnaast een barak (een schuurtje van om en bij de 8 op 5 meter). Deze schuur werd door de Duitsers opgeëist om er hun paarden te stallen. De twee wapens, thans onklaar gemaakt en te bezichtigen in onze schietstand werden ingevet en verpakt, begraven, 60cm onder de trappelende paarden. Na de oorlog terug bovengehaald en terug schietensklaar gemaakt,

Dit is een waar verhaal mij verteld door Frans Vandenberghe, zoon van Gerard.

Lucien Vancoillie