Vooraf
Inhuldiging monument
Voordracht Fhilip Vannieuwenhuyze
Beachtennis
Lezing Philippe Jung
Vinkenzetting
Taptoe
Wandeling & re-enacting
Maandag: schoolbezoeken

FILM